KONTAKT

Supernova Mercator Ajdovščina

 

center upravlja družba m2 Centermanagement, d. o. o.
Vipavska cesta 6
5270 Ajdovščina

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mateja Čolnik
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Bogomir Šuštar
Telefon
E-pošta